Krajobraz w obiektywie ZTF-u
środa, 6 lipca 2016 roku
Z okazji 55-lecia istnienia Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na swoją zbiorową wystawę, której uroczysty wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 8 lipca o godzinie 17:00 w Galerii Fotografii Stylowy w CKF Stylowy w Zamościu.

Fotografia krajobrazowa była jednym z pierwszych gatunków w fotografii. Od samego początku fotografowie kierowali aparaty na otaczający ich świat. Dokumentowali nie tylko piękne krajobrazy, ale robili zdjęcia wszystkiego co można było zaobserwować w miastach i na wsiach. Dziś wydaje się być gatunkiem, który ustępuje fotografii kreacyjnej, sportowej, reportażowi czy dokumentowi.

W przedmowie do albumu pt. „Mistrzowie polskiego krajobrazu” Jerzy Piątek, Paweł Pierściński i Wiesław Turno piszą „Polska fotografia krajobrazowa stanowi mozaikę różnych prądów, kierunków i nurtów estetycznych, które współżyją ze sobą, uzupełniają się i bywają wykorzystywane przez mistrzów kamery. Rozwój i charakter fotografii krajobrazowej od lat wyznacza przemiany estetyk fotograficznych w Polsce…”

Takie definiowanie wydaje się być aktualne w projekcie Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „Fotografia krajobrazu”. Zbiorowa wystawa osiemnastu jego członków to zbiór niejednolity. Z jednej strony umiejscowiony bardzo ściśle w wymiarze kanonu, z drugiej zaś w bardzo różnorodny sposób prezentujący koncepcje postrzegania i interpretowania fotografowanej przestrzeni.
Na wystawie dominują prace przedstawiające krajobraz przyrodniczy. Wyjątkiem jest krajobraz miejski Marcina Libery i zdjęcie Sławomira Borysza. Pierwszą grupę prac stanowią zdjęcia dotyczące najbliższej okolicy. Poszatkowane pola u Renaty Kamińskiej, Darka Szopy i Janka Ciosa przenoszą nas w atmosferę nostalgiczną i niezwykłą zarazem. Kolejną grupę zdjęć stanowią klimatyczne prace: Michała Fandysza, Janusza Puławskiego, Waldemara Siatki, Roberta Głąba i Pawła Czopa (praca tego autora swoją ekspresją wzbudza zachwyt).
Kolejne fotografie to perfekcyjne ujęcia Andrzeja Bąka i Tadeusza Mierzwy, którym towarzyszy ciekawa kompozycyjnie fotografia Wojciecha Chudzika.
Wśród prac oszczędnością formy wyróżnia sie zdjęcie Marka Rysia oraz piktorialny kadr Stanisława Orłowskiego. Ostatnią grupę stanowią prace Wojtka Kapuścińskiego i Andrzeja Pogudza, wymagające zatrzymania się przy nich – być może wtedy ujawnią skrywaną tajemnicę.

Wystawa została zorganizowana z okazji 55-lecia istnienia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Zamiarem organizatorów wystawy było zaprezentowanie twórczych indywidualności, bez chęci wartościowania czy opiniowania.


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444