III PRZEGLĄD ZAMOJSKIEJ FOTOGRAFII STUDENCKIEJ
Czwartek 29 kwietnia 2010r.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – Galeria Fotografii „Ratusz”, zapraszają do uczestnictwa w wystawie "III PRZEGLĄD ZAMOJSKIEJ FOTOGRAFII STUDENCKIEJ"

Warunki uczestnictwa
Do uczestnictwa w Przeglądzie zapraszamy wszystkich studentów uczelni zamojskich, a także mieszkańców Zamościa studiujących w innych uczelniach.

Tematyka i technika wykonania nadsyłanych zdjęć – dowolne. Ilość zdjęć jednego autora – do 10.

Zdjęcia formatu 20x30 do 30x45 cm należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, zaopatrzyć w adres zamieszkania i informację o uczelni oraz ewentualnie w tytuł pracy.

Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Po zamknięciu cyklu ekspozycji uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie odbioru nadesłanych zdjęć.

Zdjęcia powinny być nie oprawione i należy je nadsyłać w płaskich opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa oraz płytę CD z zapisanymi zdjęciami w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi dla formatu minimum 13x18 cm.

Kwalifikacji zdjęć na wystawę dokona jury powołane przez organizatorów. Jury przyzna też za najlepsze prace wyróżnienia i dyplomy. Decyzję jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania nadesłanych prac, a także do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w celach reklamy Przeglądu.

Terminy organizacji Przeglądu:
- ogłoszenie o organizacji – kwiecień 2010,
- nadsyłanie prac – do 15 września 2010,
- zawiadomienie o decyzji jury – do 30 września 2010,
- wystawa w Zamościu – październik 2010.

Prace należy składać lub nadsyłać pod adresem: Galeria Fotografii „Ratusz”, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość z dopiskiem „Przegląd Studencki”.

Dodatkowe informację można uzyskać u komisarza Przeglądu (Stanisław Orłowski –   tel. 609-221-317, lub email ).

Pliki do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszeniaZamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..