Komunikat z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
Piątek 2 marca 2012r.
W dniu 6 lutego 2012 roku w sali koncertowej Muzeum Zamojskiego przy ulicy Ormiańskiej 30 w Zamościu miało miejsce Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Zamościu. Walne Zebranie Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego zostało zwołane przez Zarząd ZTF i poprowadzone zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Członkowie ZTF zostali powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad.

Podczas swoich obrad Walne Zebranie Stowarzyszenia ZTF między innymi udzieliło absolutorium Zarządowi za działalność w latach2007 – 2011 oraz zatwierdziło dalsze funkcjonowanie ZTF-u w obecnej formie organizacyjnej tj. w postaci stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. W czasie dyskusji omówiono także funkcjonowanie Galerii Fotografii Ratusz, brak dotacji w roku 2012 z miasta Zamość na działalność wystawienniczą w Galerii, prowadzenie dokumentacji ZTF, alternatywne oprócz obecnej formy organizacyjne prowadzenia działalności, możliwości finansowania działalności towarzystwa, podniesienie składek członkowskich oraz ilość członków Zarządu.

Członkowie Towarzystwa obecni na zebraniu wybrali w tajnym głosowaniu nowe władze Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po przeliczeniu głosów odbyły się zebrania organizacyjne na których dokonano wyboru funkcji wymaganych przez Statut. Tym samym nowe władze przedstawiają się następująco:

Zarząd ZTF:
Andrzej Pogudz  - Prezes
Wojciech Kapuściński - Wiceprezes
Piotr Komajda - Wiceprezes  
Waldemar Siatka - Sekretarz
Kinga Magryta - Skarbnik
Rafał Maśny - Członek Zarządu
Wojciech Lembryk - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Marek Ryś - Przewodniczący
Magdalena Baran - Członek KR
Jan Cios Członek - KR

Sąd Koleżeński:
Marek Jawor - Przewodniczący
Robert Bijas - Członek
Tadeusz Mierzwa - Członek

W ostatniej uchwale Walne Zebranie Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego przyznało Panu Stanisławowi Orłowskiemu dotychczasowemu Prezesowi ZTF-u tytuł Honorowego Prezesa Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego.Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..