II Przegląd Zamojskiej Fotografii Studenckiej
Piątek 7 marca 2008r.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – Galeria Fotografii „Ratusz” zaprasza do uczestnictwa w imprezie fotograficznej: II Przegląd Zamojskiej Fotografii Studenckiej.

Warunki uczestnictwa:

1. Do uczestnictwa w Przeglądzie zapraszamy wszystkich studentów uczelni zamojskich, a także mieszkańców Zamościa studiujących w innych uczelniach.

2. Tematyka i technika wykonania nadsyłanych zdjęć – dowolne. Ilość zdjęć jednego autora – do 10.

3. Zdjęcia formatu 20x30 do 30x40 cm należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora,  zaopatrzyć w adres i informację o uczelni oraz ewentualnie w tytuł pracy.

4. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Po zamknięciu cyklu wystaw uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie odbioru nadesłanych zdjęć.

5. Zdjęcia powinny być nie oprawione i należy je nadsyłać w płaskich opakowaniach, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa.

6. Kwalifikacji zdjęć na wystawę dokona jury powołane przez organizatora. Jury przyzna też za najlepsze prace wyróżnienia i dyplomy. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych zdjęć w celach reklamy Przeglądu.

8. Terminy organizacji Przeglądu:

- ogłoszenie o organizacji – luty 2008,
- nadsyłanie prac – do 15 sierpnia 2008,
- zawiadomienie o decyzji jury – do 20 września 2008,
- wystawa – październik 2008.

9. Prace należy składać lub nadsyłać pod adresem: Galeria Fotografii „Ratusz”, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość z dopiskiem „Przegląd studencki”.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać  u komisarza Przeglądu (Stanisław Orłowski, tel.  0/609-221-317).

Karta uczestnictwa do pobrania:Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..