Międzyszkolny Przegląd Reportażu – 2020 O wielokulturowości słów kilka…
Poniedziałek 9 marca 2020r.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU

„Dochodzące z różnych bram i podwórzy odgłosy […] porozumiewały się: gdy milkły na Bazyliańskiej w przecięciu z Pereca, odzywały się o przecznicę dalej na Ormiańskiej […].
Co mówiły? […] To, co osobne […] było jednocześnie częścią powszechnego. Prawdę tę można by odnieść […] do ulicy Bazyliańskiej i Ormiańskiej, do Bram Lubelskiej i Lwowskiej, […] do sklepów Biny Hechtkopf i Salomei Goldman, […] Fajgi Katz […] i zakładu Chaima Brondweina. Wszystkie ulice, […] kościoły, sklepy, rzeczy, mimo że rozbiegały się na cztery strony, przynależały do siebie, oddychały tym samym powietrzem i zasypiały o tym samym zmierzchu”.
Piotr Szewc „Zmierzchy i poranki”

 

Motto tegorocznej edycji Międzyszkolnego Przeglądu Reportażu 2020 skłania do refleksji na temat wielokulturowości. Słowa powieści Piotra Szewca dotyczą bowiem nie tylko Zamościa. Niemal każdy znajdzie w swojej małej ojczyźnie znaki współistnienia kultur – „ulicę Pereca” czy „ulicę Ormiańską”, zapomniany grób, ukrytą w zaroślach macewę, ruiny starego domostwa, kaplicy...  Może są to zapamiętane przez rodziców lub dziadków historie walki, przyjaźni, wspólnej pracy; zdarzenia radosne, tragiczne, wzruszające.
A jak wielokulturowość wygląda współcześnie? Sklepy, bazary, restauracje prowadzone lub odwiedzane przez przedstawicieli innych narodowości stanowią  element naszej codziennej rzeczywistości. Czy naprawdę współistniejemy, czy tylko żyjemy obok siebie nawet nie próbując poznać się wzajemnie? Co nas łączy, a co dzieli?  Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wskaże kierunki reporterskich dociekań uczestników Przeglądu.  Zachęcamy więc do uważnego przyjrzenia się światu, autentycznych rozmów, przejrzenia rodzinnego albumu lub odwiedzenia biblioteki i podjęcia próby zmierzenia się z tematem wielokulturowości.

Szczegółówe informacje dostępne na stronie www szkoły

https://www.2lozamosc.pl/

w zakładce Reportaż 2020

http://2lozamosc.pl/reportaz20.htm 


WSPÓŁPRACA I PATRONAT MEDIALNY:

SKAFANDER – GAZETA AKADEMICKA
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
E-ZAMOSC
KRONIKA TYGODNIA
ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
KSIĄŻNICA ZAMOJSKA
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU

Inspiracje:
Regionalny charakter konkursu zachęca do sięgania po tematy związane z historią i kulturą Zamojszczyzny. Pracownicy Czytelni Ogólnej i Zbiorów Regionalnych oraz Wypożyczalni w Dziale Udostępniania Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ulicy Kamiennej 20 w Zamościu chętnie udzielą pomocy w gromadzeniu materiałów źródłowych.
Kontakt: czytg@biblioteka.zamosc.pl lub region@biblioteka.zamosc.pl

Polecane strony internetowe dotyczące warsztatu fotografii i fotoreportażu:
    www.szerokikadr.pl
    www.grandpressphoto.pl
    www.worldpressphoto.org
    www.ztf.pl
    Negatyw Pracownia Foto


Założenia Przeglądu:
    przybliżenie kultury i historii regionu,
    zaangażowanie w życie społeczne,
    motywowanie uczniów do rozwijania talentów, zainteresowań i aktywności twórczej,
    doskonalenie umiejętności operowania wybranymi gatunkami dziennikarskimi,
    promowanie zwycięzców konkursu poprzez prezentację prac w lokalnych mediach

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU
REPORTAŻU  

1.    Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego.
2.    Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach:  
I.    FOTOREPORTAŻ
II.    REPORTAŻ LITERACKI

3.    Warunkiem udziału jest nadesłanie 1 samodzielnie przygotowanego reportażu w wybranej kategorii.

4.    Poszczególne kategorie Przeglądu;
I.    FOTOREPORTAŻ:
    zdjęcia wykonane techniką czarno-białą lub barwną,
    ilość zdjęć od 3 do 8 (zalecany układ poziomy),
    format A4,
    każda fotografia powinna mieć naklejoną na odwrocie kartkę zawierającą kategorię, tytuł fotoreportażu, numer zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres szkoły,
    praca w formie wydrukowanej oraz obowiązkowo zapisana na płycie CD opisanej jak wyżej.
    Każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na zdjęciu, czyli imię i nazwisko, tytuł pracy i szkoła!

II.    REPORTAŻ LITERACKI
    długość pracy do 4 stron A4,
    czcionka 14 Times New Roman,
    tytuł,
    praca opisana w lewym górnym rogu: kategoria, imię i nazwisko autora, adres szkoły.
    praca w formie wydrukowanej oraz obowiązkowo zapisana na płycie CD opisanej jak wyżej.
    Każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na płycie, czyli imię i nazwisko, tytuł reportażu oraz szkoła!


5.    TERMIN NADSYŁANIA PRAC WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA –

18 MAJA 2020.


6.    FINAŁ PRZEGLĄDU jest zaplanowany na początek czerwca 2020r.

7.    Prace należy przesłać na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 68
z dopiskiem „MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD REPORTAŻU -  2020”

8.    Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych prac wybierając najlepszą pracę w każdej kategorii. Przyznane zostaną także wyróżnienia.
    Autorzy prac i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na finałowy przegląd. Podczas finału będą zaprezentowane wybrane reportaże uczestników Przeglądu, a jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.
    Najciekawsze reportaże zostaną opublikowane w Gazecie Akademickiej Skafander i na stronie II LO.
    Konkursowe fotoreportaże będą zaprezentowane w Szkolnej Galerii Artystycznej „Wieszak”.
    Nadesłane prace spełniające warunki regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu www.2lozamosc.pl, w zakładce „Reportaż”.

9.    Obowiązki i prawa organizatorów;

    organizatorzy zobowiązują się do traktowania prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcie  wynikające z winy poczty lub nadawcy,
    organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac w celach promocyjnych konkursu,
    organizator zastrzega, że nadesłane prace nie będą zwracane,
    nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10.    Szczegółowych informacji udziela organizator - kontakt mailowy joankabe@wp.pl
11.    Kartę zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczamy poniżej.Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..