Portowe obrazki Andrzeja Zembika
Niedziela 9 stycznia 2022r.

Galeria Fotografii STYLOWY w Zamościu, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz autor Andrzej Zembik zapraszają na wystawę fotografii „ … portowe obrazki …”. Wystawa dostępna jest w okresie styczeń – luty 2022r. w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu ul. Odrodzenia 9. Finisaż wystawy i spotkanie z autorem odbędzie się 7 lutego 2022r. podczas Zamojskich Spotkań z Fotografią organizowanych przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.

Projekt „portowe obrazki” jest przeze mnie realizowany już od pięciu lat. Jest przedstawieniem mojego indywidualnego widzenia tematyki marynistycznej w fotografii. Wynika z poszukiwań obrazowania charakterystycznego dla formy przekazu, jakie daje współczesne medium fotografii. Jest odszukiwaniem tego co często jest niedostrzegalne, ulotne, a kryje się detalach, w rzeczach z pozoru prostych i banalnych, stanowiących codzienny widok dla wielu mieszkańców nadmorskich miejscowości. Chcę spojrzeć na rzeczy dobrze znane z nowej perspektywy, zapisać fotografią wielopłaszczyznowość obrazów, które odnajduję w portach. Skupiam się na szczegółach, starając się oddać w ten sposób zarówno klimat, jak też interpretację fotografowanej rzeczywistości. Penetruję rzeczywistość z jej zaskakującymi obecnościami, ciągle pojawiającymi się, ale także i znikającymi w niej obrazami. Projekt jest rejestracją zmienności obserwowanych obrazów spowodowanych kształtującymi je czynnikami, które jednocześnie tworzą postrzeganą rzeczywistość. W ten sposób stale poszukuję swojego obrazu otaczającej rzeczywistości.
Andrzej Zembik

Andrzej Zembik – niedawno urodzony - rocznik 1960 -  i jeszcze żyjący,  magister, częstochowianin. 
Stawiający pytania i niezadowolony z treści udzielanych sobie odpowiedzi. Ciekawy świata i tego, co człowiek z nim i samym sobą czyni. Osobnik człowieczego kształtu, lecz ciągle jeszcze pozostający w nieustalonej formie istnienia.
Fotografia - fotografuję od dawna, w latach 1976 – 1990 byłem członkiem Towarzystwa Fotograficznego w Częstochowie. Obecnie jestem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Oddziału Fotograficznego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 
Kilka wystaw indywidualnych: "Plażowe posągi" (2012, Częstochowa; 2013, Gdańsk);  "Zabawy z kamieniami" (2017, Słupsk); "Dwa spojrzenia na morze" – wspólnie z Anną Klinkosz (2017, Rzeszów); “Biało – Czerwona" - wspólnie z Romanem Timofiejukiem (2018, Gdynia, Bydgoszcz; 2019, Częstochowa). Brałem i biorę też udział w wystawach fotograficznych i interdyscyplinarnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 
W moich fotografiach zwracam  uwagę na te fragmenty świata, które niezauważone, trwają obok nas. Próbuję obserwować świat bez kulturowych znaczeń, którymi go obdarzamy. Szukam rzeczywistości, która jest poza słowem. Fotografią zapisuję ślady zdarzeń, często ulotnych, jak gra światła na szkle, ale też trwania, jak kamienie, czy przemian istnienia w porządku czasu… 
Opracowałem historię fotografii częstochowskiej: „Fotografia częstochowska w latach 1847-1939”, publikowana w: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Seria: Wychowanie Artystyczne (1993). 
Dwie wystawy poświęcone historii fotografii w Muzeum Okręgowym w Częstochowie („Fotografia częstochowska 1860 – 1939” w 1989 roku i „Częstochowa na starej fotografii” w 1993 roku) oraz album: „Częstochowa na starej fotografii” (1994). 
W latach 1990 – 94 pracowałem jako dziennikarz i fotoreporter w gazecie codziennej „24 godziny”, dla której pisałem i fotografowałem. Współtworzyłem redakcję częstochowską katowickiej TVP, z którą  współpracowałem jako dziennikarz realizując reportaże i programy poświęcone kulturze. 
a.a.zembik@wp.pl
tel: 691 88 70 63Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..