XXV MBF Zabytki. Wystawa pokonkursowa.
Środa 30 listopada 2016r.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne gorąco zaprasza wszystkich na uroczysty wernisaż pokonkursowej wystawy jubileuszowego XXV Międzynarodowego Biennale Fotografii Zabytki.
Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 05 grudnia o godzinie 16:00 w Galerii Fotografii Ratusz.

/Wystawa współfinansowana przez Miasto Zamość oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu/
* * *

Pod koniec lat 1960-tych na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych (której członkiem zostało Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne w roku 1961) toczyła się dyskusja na temat uporządkowania krajowego wystawiennictwa, organizowanego przez członkowskie stowarzyszenia. W roku 1968 akceptowany został pomysł organizacji każdego roku dwunastu ogólnopolskich wystaw fotografii, każda o innym temacie oraz przez inne stowarzyszenie i każda rozstrzygana i eksponowana w innym miesiącu, aby terminy nie pokrywały się wzajemnie. Ponadto na wszystkich wystawach obowiązywała jednolita punktacja (od 1 do 10 punktów) oceny zdjęć przez jurorów. Założeniem było też roczne sumowanie punktów zdobytych przez poszczególnych autorów i ich macierzyste stowarzyszenia. Na tej podstawie Federacja określała najbardziej aktywnego twórczo w danym roku autora oraz stowarzyszenia.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zgłosiło chęć organizacji ogólnopolskiej imprezy o tematyce „zabytki” (mając na uwadze charakter Zamościa) i taką pierwszą wystawę zorganizowało w roku 1968. Po początkowej aktywności stowarzyszeń (przykładowo Kraków podjął temat aktu i portretu, Kielce krajobrazu, Poznań przyrody) z upływem lat koncepcja „Ligi Towarzystw Federacji” osłabła, niektóre towarzystwa nie wytrzymały obciążenia organizacyjnego lub finansowego, a niektóre zaprzestały działalności. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, praktycznie jako jedyne, dotrwało z systematyczną organizacją swoich „Zabytków” do dnia dzisiejszego, choć już nie jako impreza doroczna, ale od 1976 roku jako biennale.
Zamojska wystawa cieszy się nadal, zainteresowaniem autorów z całego kraju, a wśród jurorów (szczególnie w wcześniejszych latach) znaleźć można m.in. tak znane nazwiska, jak warszawscy fotograficy: Jerzy F. Beeger, Juliusz Garztecki, Edward Hartwig, Urszula Janowska, Tadeusz Sumiński, Jan Sunderland i Wacław Żdżarski, a także Jerzy Lewczyński z Gliwic, Paweł Pierściński z Kielc, Zbyszko Rzeźniacki z Łodzi czy Jan Magierski i Zbigniew Zugaj z Lublina. Oczywiście wspieranych przez wielu innych fotografików z terenu kraju oraz lokalnych znawców fotografii i zabytków.

Stanisław Orłowski


Tegoroczna, jubileuszowa, XXV edycja Biennale Fotografii ZABYTKI po raz pierwszy zorganizowana została w formie konkursu międzynarodowego. Prace na konkurs, w łącznej liczbie 392, które spełniały warunki regulaminu, nadesłało 85 autorów. Stanowi to prawie dwu-krotnie więcej niż w edycji sprzed dwu lat.
Dwie ostatnie edycje Biennale objęte były Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie.
Z uznaniem należy podkreślić fakt stałego, obserwowanego na przestrzeni kilku ostatnich edycji, wzrostu zainteresowania konkursem oraz systematycznego podwyższania poziomu nadsyłanych prac.

Waldemar SiatkaZamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..