Tomasz Sobecki, Dynamika miasta. Ekspresja Fotografii.
Środa 5 czerwca 2024r.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Galeria Fotografii Ratusz serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Tomasza Sobeckiego, pt. “Dynamika miasta. Ekspresja Fotografii”.
Wernisaż, z udziałem Autora, odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 07 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w Galerii Fotografii Ratusz.
 

Wystawa zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zamość.
 

DYNAMIKA  MIASTA – INSPIRACJE
Pierwsze zdjęcia do cyklu o zatytułowanego ostatecznie „DYNAMIKA MIASTA” powstały w czerwcu roku 2014 w Sydney. Dla ich realizacji autor zastosował skomplikowaną metodę wielokrotnej ekspozycji na kliszy fotograficznej. Zastosowanie tej techniki stało się metodą twórczą dla całości przedsięwzięcia. Rezultatem stosowania wielokrotnej ekspozycji są obrazy o zwielokrotnionej intensywności oraz skomplikowanej formie plastycznej. Przyczyną poszukiwania nowej formy wypowiedzi fotograficznej na temat fenomenu miasta było nagromadzenie wrażeń z kilku podróży w ostatnich latach do różnych miejsc na Kuli Ziemskiej i odwiedzenie organizmów miejskich osadzonych w wielu odmiennych kulturach.
Celem realizacji cyklu jest wykonanie obrazów prezentujących fenomen miasta z wykorzystaniem szczególnych możliwości fotografii. W założeniach jest zarówno próba odnalezienia i sformułowania przy pomocy obrazu fotograficznego istoty miasta jak też uchwycenie różnorodności miast osadzonych w różnych kulturach i kontekstach geograficznych.
    Wewnętrzną potrzebą autora stało się przekazanie za pomocą fotografii natłoku ilości wrażeń dotyczących poznawanych miast z całą ich skomplikowaną strukturą urbanistyczną, socjologiczną i kulturową, osadzoną w różnorodnych warunkach geograficznych. 
Wszystkie te sfery rzeczywistości miast podlegają procesom poznawczym wywodzących się z naszej psychiki. Ze względu na ograniczony (z konieczności) czas przebywania w poznawanych miejscach, najbardziej zaangażowana w proces poznawczy jest pamięć ultra krótka, inaczej zwana pamięcią sensoryczną. Pamięć ludzka selekcjonuje wrażenia. Pozostawia w naszej świadomości na dłużej tylko niektóre z nich, te najbardziej powiązane z emocjami. Klisza fotograficzna rejestruje obrazy selekcjonując je w zupełnie inny sposób – według kryterium siły światła odbitego od fotografowanych obiektów.
    Emocje są wartościami, których nie można pominąć w konstruowanym fotograficznie przekazie o mieście oraz zastosowanym procesie poznawczym, którego podstawą jest fotografowanie miasta. Zarejestrowanie w obrazie fotograficznym procesu poznania oraz jednoczesnego budowania w tym samym obrazie osobistej interpretacji poznawanej rzeczywistości miasta w połączeniu z emocjami, jakie tym procesom towarzyszą, jest zadaniem niezwykle trudnym. Intensywność i różnorodność wrażeń, procesów intelektualnych oraz towarzyszące tym procesom emocje z trudem mieszczą się w pojedynczej fotografii. Wielość zjawisk występujących w organizmach miejskich oraz ich różnorodność wymagają obrazu o odpowiedniej intensywności.      
    Dla zbudowania obrazu fotograficznego łączącego w jedną całość procesy poznania oraz kreacji w powiązaniu z emocjami im towarzyszącymi zdecydowałem się zastosować technikę wielokrotnej ekspozycji na filmach diapozytywowych. W każdym procesie fotografowania autor rejestrował, jednocześnie scalając w obraz, wiele ujęć na jednej klatce filmu formatu 6 cm x 7 cm. 

Wszystkie fotografie tego cyklu zostały wykonane przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego marki MAMIYA 7 II na filmach FUJI, głównie FUJI PROVIA o czułości 100 ISO. W czasie fotografowania zwykle autor nakładał na siebie w trakcie kolejnych naświetleń od 2 do 5 różnych obrazów nie mając żadnej kontroli nad ich wzajemnym przenikaniem się. W trakcie naświetlania były zmieniane obiektywy oraz perspektywy fotografowania. Niemal wszystkie fotografie zostały wykonane „z ręki”, bez użycia statywu. Naświetlone filmy zostały poddane klasycznemu procesowi wywołania E-6. Po procesie wywołania obrazów utajonych na kliszy oraz zakończeniu procesu utrwalania, ich kształt jest materialny i ostateczny. Proces kreacji może być kontynuowany przy pomocy narzędzi komputerowych po uprzednim wskanowaniu przeźrocza, czyli jego zamianie z formy materialnej na elektroniczną.
Dla zwiększenia docelowej ekspresji obrazów fotograficznych prezentujących nieustającą zmienności organizmów miejskich zastosowano przeźroczystą formę fotogramów. Wydruki mogą być realizowane na różnych podłożach przeźroczystych z przeznaczeniem do eksponowania w podświetlonej od tyłu przestrzeni, o ile to tylko możliwe. W przypadku oświetlenia naturalnego ich ekspresja zmienia się wraz z pozornym ruchem Słońca. 
Prapremiera tego cyklu w postaci tryptyku dotyczącego Warszawy została zaprezentowana publiczności we wrześniu roku 2015 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z okazji referatu „FOTOGRAFIA MIASTA - W POSZUKIWANIU FORMY PLASTYCZNEJ” wygłoszonego w ramach Festiwalu „FILOZOFIA I SZTUKA”, premiera całości dotychczas zrealizowanej kolekcji miała miejsce 20 stycznia 2017 w łódzkiej Galerii IMAGINARIUM.

    Celem realizacji cyklu „DYNAMIKA MIASTA” jest ekspresyjne zaprezentowanie posługując się metodą wielokrotnej ekspozycji oraz poprzez realizowanie fotogramów na przeźroczystym podłożu, fenomenu miasta. Nie mniej ważne jest uchwycenie niepowtarzalnego charakteru kulturowego miast różnych kontynentów, jak też ich dynamiki w wielu jej wymiarach: urbanistycznym, socjologicznym i przyrodniczym, a także w pewnym zakresie - historycznym. Z pewnością jest to unikatowa metoda ekspresji wizualnej opierająca się na kreatywnym wykorzystaniu fotografii jako dziedziny sztuki, łącząc narzędzia kreacji optyczne z elektronicznymi.

Tomasz SobeckiDr Tomasz Sobecki – fotografik urodzony i mieszkający w Toruniu.

W czerwcu 2013 broniąc pracę IDEA PIRAMID uzyskał stopień doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej FILMÓWKI – PWSFTViT. 

Liczne wystawy indywidualne w Polsce oraz różnych krajach świata:
Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Rapperswil; Finlandia (1990) – Äänekoski; USA – St. Louis (1991), Chicago (2013);  Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna; Kazachstan (2011) – Astana; Australia (2014) – Sydney, Indie (2015) – Hajdarabad; Niemcy (2021) – Frankfurt nad Odrą; Słowacja (2023) – Bratysława, Bańska Bystrzyca.

Reprezentant sztuki polskiej zaproszony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki RP do wystawy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli – Caracas 1991.

Stypendia artystyczne: 
1990 – stypendium artystyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii            
1991 – 1993 stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki  Rzeczypospolitej Polskiej
2017, 2019 – stypendium artystyczne Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKS
2017, 2021, 2023 – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2024 – Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Torunia

Najbardziej znane, zrealizowane dotychczas cykle fotograficzne:
MODLITWA W GOTYCKIEJ KATEDRZE 1981, GOTYK – KSZTAŁT I ŚWIATŁO 1985, 
KRUCYFIKS 1983/2010, PERSPEKTYWA 1987/2008, KSZTAŁT ŚWIATŁA 1991, 
MIASTO – WCZORAJ 1992, KOLOR WIATRU 1996.
Dialog fotografik – malarz: TWARZ – NA PRZEKÓR WITKACEMU z udziałem Franciszka Starowieyskiego polegający na zgłębianiu relacji portret – autoportret 2002. 
MIASTA - INACZEJ 2005, SZALONE LOKOMOTYWY 2006, IDEA PIRAMID 2002/2012, WARSZAWA – MIASTO SUKCESU 2014, MAGICZNY TORUŃ 2007/2015, 
MIASTA, MIASTA 2013 – 2017, DYNAMIKA MIASTA 2014 – 2022.

Udział w Polsce i za granicą w sympozjach fotografików i projektantów, jak również wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach akademickich.

Publikacje w wydawnictwach naukowych, prasie artystycznej i codziennej oraz w albumach.

Prace w zbiorach publicznych: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu nad Wisłą, a także w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą m.in. Wielka Brytania, Finlandia, Kazachstan, Indie, Australia, USA, Japonia.

Prowadził w różnych okresach i zakresie jako adiunkt zajęcia z fotografii ze studentami na uniwersytetach: w Toruniu, Łodzi – również w języku angielskim, UKW w Bydgoszczy oraz na ASP w Gdańsku, WSB w Toruniu, Bydgoskiej Akademii Fotografii, a także jako visiting professor na Wydziale Designu Indian Institute of Technology w Hajdarabadzie (Indie). Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..