Łukasz Resiak, Chiaroscuro infinito
Środa 17 marca 2021r.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Galeria Fotografii Stylowy oraz autor Łukasz Resiak, zapraszają na wystawę fotografii „Chiaroscuro infinito".
Cykl abstrakcji geometrycznych jest subiektywną interpretacją architektonicznych przestrzeni, w których funkcję nadrzędną stanowi światłocień (chiaroscuro), powstały w sposób naturalny na płaszczyznach murów. Według definicji oksymoron ten (z włoskiego chiaro-„jasny”, scuro-„ciemny”) wskazuje na przejścia tonalne wynikające przede wszystkim z różnic w natężeniu światła. Prezentowane na fotogramach świetlne emanacje tworzą zalążki przestrzeni, która ucieka przed zamknięciem w kadrze, stanowiąc jego kontinuum, nieskończoność (infinito). Istotne jest wrażenie, zaś sam przedmiot, zredukowany do minimum, traci na znaczeniu, przestaje być rozpoznawalny. Figury i linie stanowią punkt odniesienia dla studium metafizycznego ładu i harmonii. Lapidarność treści i formy jest zaproszeniem do kontemplacji i poszukiwania absolutu poza materią płaszczyzny zdjęcia. Taki sposób obrazowania rzeczywistości wynika z wewnętrznej potrzeby
zwrócenia się ku wartościom duchowym, wyzwalającym z chaosu współczesnego świata. 

Łukasz RESIAK - z wykształcenia magister sztuki. Artysta Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (AFRP) oraz Lubelskiego (od 2004) i Białostockiego (od 2009) Towarzystwa Fotograficznego. Dwukrotny (2008, 2009) stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżniony przez Prezydenta Lublina nagrodą "za wybitną działalność fotograficzną" (2016). Uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” - polskim odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu RP w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018). Bohater reportażu nagranego przez Polskie Radio Lublin „Wędrujący z drabiną” (2018). W 2019 roku stypendysta Prezydenta Miasta Lublin. Swoje prace prezentował na przeszło stu wystawach i salonach fotograficznych w kraju i za granicą (Bułgaria, Chiny, Cypr, Grecja, Indie, Iran, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, USA, Włochy). Autor publikacji w prasie oraz magazynach branżowych. Prowadzi prelekcje, bierze udział w pracach jury konkursów fotograficznych, organizator wystaw. Laureat wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

lukaszresiak.pl
facebook.com/lukaszresiak
 Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..