Rusza Zdjęcie Roku 2023!
Niedziela 18 czerwca 2023r.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, rozwój aktywności artystycznej oraz integracja środowiska fotograficznego. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest on zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących z podziałem na dwie kategorie:
- dzieci i młodzież do lat 18 (M)
- dorośli (D)

3. Technika prac oraz tematyka jest dowolna.

4. Udział w konkursie jest odpłatny, dla poszczególnych kategorii opłata wynosi:
- dzieci i młodzież – 15 zł
- dorośli – 20 zł
Wpłaty za udział w konkursie należy dokonać na konto Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192. W tytule wpłaty/przelewu należy napisać Zdjęcie Roku 2023, imię nazwisko (uczestnika).
Przy czym potwierdzenie dokonania wpłaty/przelewu należy dołączyć do maila/zgłoszenia.

5. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Wcześniejsze wystawianie tych zdjęć w innych konkursach, a nawet przyznane nagrody nie są przeszkodą do uczestnictwa w tym konkursie.

6. Format zdjęcia jaki należy zgłosić do konkursu to cyfrowy plik .jpg, max.5MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix. Zdjęcie nie spełniające wymogów technicznych nie zostaną dopuszczone do oceny.

7. Zdjęcia powinny być podpisane symbolem kategorii „M” lub „D”, nazwiskiem i imieniem oraz tytułem zdjęcia według formatu: 
M_Nazwisko_Imię_Tytuł  (np.: M_Kowalska_Anna_Portret_mamy)
lub
D_Nazwisko_Imię_Tytuł (np.: D_Kowalski_Jan_Zimowy_pejzaż)

Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności zapisu nazwy pliku i jego zgodności 
z powyższym. Jest to bardzo ważne, ponieważ zdjęcie nie spełniające tego wymogu również nie zostaną dopuszczone do oceny.

Zdjęcia należy wysłać je jako załączniki e-mailem pod adres: konkurs@ztf.pl,do dnia 11.11.2023 r.do godz. 23:59:59. 

W treści wiadomości, poza załącznikami zawierającymi zdjęcia oraz potwierdzenie wpłaty, należy wpisać: Imię i nazwisko, rok urodzenia, swój adres email, numer telefonu oraz wykaz (lista/spis) prac zgłaszanych do konkursu (zgodnie z wysyłanymi załącznikami).
Wiadomości nie spełniające wymogów formalnych (brak jakiegokolwiek elementu, lub opisane w inny sposób) nie zostaną dopuszczone do oceny.

8. Autor zdjęcia poświadcza, że nadesłane zdjęcie jest jego własnością, zaś wszelkie kwestie związane z wizerunkiem potencjalnych osób znajdujących się na zdjęciu są uregulowane. Autorzy wyrażają tym samym zgodę na publikację zdjęcia w celach konkursowych oraz dalszego przetwarzania przez organizatora w celach związanych z konkursem.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.11.2023 r. przez jury powołane przez organizatora, a komunikat z wynikami zostanie opublikowany na stronie Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz w mediach społecznościowych ZTF do dnia 25.11. 2023 r.

10. Zwycięzca konkursu „Zdjęcie roku” w kategorii dorośli otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 1000 zł, zaś  w kategorii dzieci i młodzież: 500 zł. Organizatorzy przewidują wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla pozostałych wyróżnionych prac.

11. Wręczenie nagród oraz wystawy pokonkursowe odbędą się w Zamościu w terminie ogłoszonym jak w punkcie 9.

12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie równocześnie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgłoszonych do konkursu prac wyłącznie w celach promocyjnych konkursu Zdjęcie Roku.

13. Bliższych informacji udziela organizator, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne pod numerem telefonu 603070725 oraz poprzez email: konkurs@ztf.plZamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..